Aktualności:

Nowy Projekt monitoringu we Frankfurcie nad Menem

Nasze światłowodowe czujniki Nerve-Sensors oraz punktowe czujniki temperatury zostały zainstalowane w ramach projektu monitorowania nowo powstałego mostu we Frankfurcie nad Menem.

Monolityczny przekrój czujników EpsilonSensors oraz ich doskonała integracja z otaczającym ośrodkiem umożliwiła lokalizację bardzo małych zdarzeń i wykrycie ich już na początkowym etapie monitorowania. Prowadzenie pomiarów odkształceń w sposób geometrycznie ciągły pozwoliło nie tylko na wykrycie przebiegu powstałych rys na długości, ale także na obliczenie ich szerokości metodą całkowania.

Przeprowadzone pomiary z wykorzystaniem czujników światłowodowych Nerve-Sensors dostarczyły unikatowych danych na temat pracy monitorowanej konstrukcji. Nasz Zespół przeprowadził szczegółową analizę otrzymanych odkształceń, rys oraz temperatur. Pierwsze dane z sesji pomiarowych wykazały duży potencjał systemu w wykrywaniu mikropęknięć o niewielkiej szerokości. Z punktu widzenia bezpieczeństwa konstrukcji mostu i jego trwałości ważne jest, aby kontrolować rozwój powstałych rys w sposób długoterminowy co stanowić będzie kolejny etap niniejszego projektu.