Systemy Monitorowania
Bezpieczeństwa
Konstrukcji Inżynierskich

Dostarczamy rozwiązania pomiarowe
dla budownictwa i geotechniki

SHM System

Nasz Zespół tworzą eksperci w monitorowaniu bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych
i geotechnicznych, ale przede wszystkim inżynierowie-pasjonaci, gotowi do rozwiązywania nietypowych problemów. Wspieramy uczelnie techniczne oraz działy badawczo-rozwojowe R&D największych firm konstrukcyjnych w Polsce, Europie i na świecie. Każdego dnia przenosimy unikatowe koncepcje pomiarowe z teorii
do inżynierskiej praktyki. Innowacyjne pomysły, projektowanie, instalacja, pomiary oraz interpretacja uzyskanych wyników – to tylko wybrane aspekty naszej działalności.
Zapraszamy do współpracy!

Nasza oferta

Monitoring wpływu drgań SHM-V

Jedyny na rynku automatyczny system monitorowania wpływu drgań na konstrukcje oraz ludzi w budynkach. Analiza wg polskich norm prowadzona jest w czasie rzeczywistym. System wczesnego ostrzegania gwarantuje poprawę bezpieczeństwa i jakości prowadzonych prac oraz dostarcza wymiernych oszczędności finansowych. Więcej

Inklinometry automatyczne Inclify

Inclify to automatyczny monitoring inklinometryczny w cenie pomiarów manualnych. Ciągła w czasie analiza przemieszczeń ścian szczelinowych lub gruntu na terenach osuwiskowych, w odniesieniu do wartości alarmowych, dostępna jest już w prostym abonamencie - bez kosztów utrzymania urządzeń pomiarowych. Więcej

Pomiary światłowodowe

Unikatowe w skali świata czujniki Nerve-Sensors to efekt interdyscyplinarnej pracy naszego Zespołu. Czujniki umożliwiają realizowanie pomiarów odkształceń, przemieszczeń i temperatur w sposób geometrycznie ciągły na całej swojej długości, liczonej nawet w tysiącach metrów. Nerve-Sensors to zupełnie nowa jakość w analizie stanu technicznego konstrukcji. Więcej

Jakie korzyści niesie za sobą Monitorowanie Bezpieczeństwa Konstrukcji?

  • Ciągła kontrola pracy konstrukcji zapewnia bezpieczną budowę i eksploatację danego obiektu
  • Wczesne ostrzeganie to szansa natychmiastowej reakcji i uniknięcia awarii
  • Koszty zapobiegania są zawsze wielokrotnie mniejsze od kosztów awarii
  • Monitoring wpływu budowy na obiekty sąsiadujące zabezpiecza interesy Inwestora i Wykonawcy

Dlaczego SHM System?

Doświadczenie i Niezawodność

Nasz Zespół składa się z naukowców i inżynierów o ponad 15-letnim doświadczeniu w projektowaniu i wdrażaniu długoterminowych systemów monitorowania konstrukcji. Do chwili obecnej wykonaliśmy ich łącznie ponad 150! Nasze portfolio obejmuje m.in. konstrukcje inżynierskie, stadiony, hale, wieżowce oraz obiekty geotechniczne.

Nauka dla Przemysłu

W ramach naszej działalności doskonalimy specjalistyczną wiedzę na temat technik pomiarowych oraz wspieramy działy badawczo-rozwojowe R&D największych firm konstrukcyjnych w Europie. Nasz Zespół opracował i opatentował szereg światowej klasy innowacyjnych rozwiązań, w tym czujniki światłowodowe Nerve-Sensors.

Innowacyjność w praktyce

Nasze rozwiązania pomiarowe stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie rynku
i zupełny brak analogicznych produktów dedykowanych do zastosowań
w budownictwie i geotechnice. Jesteśmy twórcami automatycznych systemów
i platform pomiarowych,
przeznaczonych do efektywnego zarządzania danymi.
Zobacz nasze doświadczenia i projekty!
Pobierz

Zaufali nam

Działy R&D Firm:

Uczelnie: