This is my archive

Pomiary Światłowodowe dla Politechniki Łódzkiej

Mieliśmy przyjemność współpracować już prawie ze wszystkimi uczelniami technicznymi na terenie Polski. Teraz możemy dodać do tej listy również Politechnikę Łódzką. Cieszymy się niezmiernie, że mogliśmy pomóc przy pomiarze żelbetowych płyt oraz belek wzmacnianych z wykorzystaniem elementów stalowych z pamięcią kształtu. Ten unikatowy projekt jest realizowany pod pieczą Pani Profesor Renaty Kotyni.

Więcej szczegółów z realizacji projektu już wkrótce!

Structural Faults + Repair & European Bridge Conference 2022

Z przyjemnością informujemy, że stoisko SHM System & Nerve-Sensors zostało nagrodzone za najbardziej wyróżniającą się ekspozycję na XVIII Europejskiej Konferencji Mostowej w Edynburgu! Gratulacje dla naszych przedstawicieli za tak niezwykłą pracę! 🙂 😍😃👍💪
Zaprezentowaliśmy również artykuł pt.: „Composite DFOS sensors as a nervous system of smart bridges – examples of load tests”.

Structural Faults + Repair-2022 and European Bridge Conference-2022

XXX Jubileuszowa Konferencja Awarie Budowlane 2022

Już po raz kolejny mieliśmy przyjemność uczestniczyć w konferencji Naukowo-Technicznej Awarie Budowlane, organizowanej tradycyjnie w Międzyzdrojach. Jednym ze sposobów zapobiegania awariom konstrukcji inżynierskich jest zastosowanie odpowiedniego systemu monitorowania w oparciu o adekwatne techniki pomiarowe. W jednym z referatów omówiono przykład wykorzystania techniki światłowodowej DFOS do analizy stanu deformacji stalowych zakotwień Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.

Jest to jeden z najsłynniejszych obiektów mostowych w Polsce, m.in. z uwagi na nietypową geometrię oraz zastosowane rozwiązania konstrukcyjne. Pylon składa się z dwóch krzyżujących się części w kształcie dużych liter greckich: alfa (Α) i omega (Ω). Stalowy pomost został podwieszony do pylonu z wykorzystaniem szesnastu wielosplotowych, stalowych lin. Most został oddany do użytkowania w 2014 r., jednak już po 7 latach eksploatacji doszło do jego awarii. W wyniku przeglądu stanu technicznego zidentyfikowano trwałe (plastyczne) deformacje blach w obrębie zakotwień kabli (want) do stalowych dźwigarów. We wspomnianym referacie przedstawiono nowatorski sposób analizy odkształceń tych elementów z wykorzystaniem ciągłych geometrycznie pomiarów światłowodowych DFOS (ang. distributed fibre optic sensing). Pomiary przeprowadzono w trakcie prac remontowych, polegających m.in. odprężeniu want, spawaniu blach wzmacniających elementy podwieszające pomost i ponownym naciągu want. W wyniku pomiarów pozyskano unikatowe dane pozwalające na identyfikację najbardziej wytężonych stref.

Nowy Projekt monitoringu we Frankfurcie nad Menem

Nasze światłowodowe czujniki Nerve-Sensors oraz punktowe czujniki temperatury zostały zainstalowane w ramach projektu monitorowania nowo powstałego mostu we Frankfurcie nad Menem.

Monolityczny przekrój czujników EpsilonSensors oraz ich doskonała integracja z otaczającym ośrodkiem umożliwiła lokalizację bardzo małych zdarzeń i wykrycie ich już na początkowym etapie monitorowania. Prowadzenie pomiarów odkształceń w sposób geometrycznie ciągły pozwoliło nie tylko na wykrycie przebiegu powstałych rys na długości, ale także na obliczenie ich szerokości metodą całkowania.

Przeprowadzone pomiary z wykorzystaniem czujników światłowodowych Nerve-Sensors dostarczyły unikatowych danych na temat pracy monitorowanej konstrukcji. Nasz Zespół przeprowadził szczegółową analizę otrzymanych odkształceń, rys oraz temperatur. Pierwsze dane z sesji pomiarowych wykazały duży potencjał systemu w wykrywaniu mikropęknięć o niewielkiej szerokości. Z punktu widzenia bezpieczeństwa konstrukcji mostu i jego trwałości ważne jest, aby kontrolować rozwój powstałych rys w sposób długoterminowy co stanowić będzie kolejny etap niniejszego projektu.

Nowa publikacja w czasopiśmie Measurement!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową publikacją w czasopiśmie Measurement, Elsevier.
Czujniki EpsilonSensor zostały zainstalowane w płycie fundamentowej w celu ponitorowania powstających rys. Dodatkowo, włókna światłowodowe przyklejone bezpośrednio do prętów zbrojeniowych pozwoliły na ich szczegółową analizę w trakcie symulacji usunięcia słupa.

Serdecznie dziękujemy Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza za współpracę przy tym niezwykle ciekawym projekcie!

Zapraszamy do lektury pod linkiem.

Streszczenie: Flat slab systems made of reinforced concrete (RC) are popular structural solutions widely used in practical applications. The knowledge about their behaviour under extreme loading conditions, including the loss of the columns, is still being developed worldwide. Also, new materials are tested for this purpose. The research presented hereafter in the article includes the progressive collapse simulation caused by removing the external column in the flat slab system reinforced with B600B steel. One of the aims of the research was to assess the effectiveness of the applied reinforcement after losing the column, depending on the degree of horizontal tie reinforcement. The structural behaviour of the entire reinforced concrete system during the experiment was controlled using advanced reference techniques, including distributed fibre optic sensing DFOS, optical image correlation system, total station as well as conventional strain and displacement transducers. The article focuses on the possibilities of DFOS sensing in an extensive range of strains caused by the steel yielding and the cracks directly in concrete. Thanks to distributed measurements and monolithic composite sensors, it was possible to detect all the cracks and reflect their patterns during all load stages until structural failure. The article describes the methodology and discusses the results of this pioneer measurement approach. Despite the extensive state of the art in distributed sensing, the paper provides the new knowledge gained during research. It is mainly related to a DFOS-based solution for extremely high strain measurements thanks to the excellent bonding properties and strain transfer to the optical fibre, from both steel reinforcement and surrounding concrete.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! Zespół SHM System życzy aby wszystkie chwile spędzone w rodzinnym gronie były radosne i spokojne, a każdy dzień Nowego Roku był pełen szczęścia, nadziei, nowych wyzwań oraz sukcesów, zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym.

System monitorowania autostrady A1 na XI Konferencji „Dni Betonu”

Automatyczny system monitorowania inteligentnego odcinka autostrady A1 w oparciu o pomiary światłowodowe czujnikami Nerve-Sensors oraz technikę strunową został zaprezentowany podczas drugiego dnia konferencji w ramach referatu „Nawierzchnie betonowe ze zbrojeniem ciągłym kompozytowym z włókna szklanego GFRP” firmy TPA Sp. z o.o.

Wykorzystanie czujników EpsilonRebar do ciągłych geometrycznie pomiarów eksperymentalnego odcinka nawierzchni betonowej pozwoliło na pomiar rozkładów odkształceń oraz szczegółową analizę zarysowania na całej długości 100-metrowego odcinka nawierzchni drogowej.

Prezentację znajdą Państwo w 2:09:30 minucie poniższego filmu. Zapraszamy do oglądania! 🙂

Badania nad inteligentną rurą SMART PIPE

Wspólnie z Ferrum SA startujemy z projektem badań nad „inteligentną rurą – SMART PIPE”, którego celem będzie opracowanie systemu do ciągłego w czasie monitorowania rurociągów. Pozwoli to nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa, ale również na wydłużenie okresu użytkowania takiego rurociągu.

Krzysztof Kasprzycki, prezes Ferrum podkreśla:

Rozwiązania „SMART PIPE” opierają się na odczytach danych z szeregu czujników, które będą sprawdzać stan rur i z odpowiednim wyprzedzeniem zaalarmują o potencjalnym zagrożeniu. To natomiast pozwala działać prewencyjnie i daje czas na odpowiednią reakcję służb eksploatacyjnych zanim dojdzie do rozszczelnienia instalacji

Zapraszamy na bezpłatny WEBINAR o Systemach Monitorowania

Serdecznie zapraszamy na Webinar dotyczący systemów monitorowania bezpieczeństwa w geotechnice i budownictwie, który odbędzie się 16 lutego 2021 r. o godz. 10:00. SHM System będzie mieć przyjemność zaprezentować konkretne przykłady realizacji systemów monitorowania, których celem było podniesienie bezpieczeństwa obiektów zlokalizowanych wokół budowy, ale także prac prowadzonych bezpośrednio na placu budowy. Referat wygłosi Tomasz Howiacki.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapraszam do rejestracji pod LINKIEM.

Tematyka Webinarium:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa realizacji inwestycji poprzez zastosowanie systemu monitorowania pracy konstrukcji
  2. Zabezpieczenie interesów Inwestora i Wykonawcy poprzez monitorowanie drgań w sąsiedztwie budowy
  3. Ocena stanu technicznego obiektów liniowych w trakcie ich eksploatacji w oparciu o pomiary światłowodowe
  4. Kontrola i możliwość wczesnego ostrzegania o deformacji ściany szczelinowej poprzez automatyczny monitoring inklinometryczny

Zgłoś się już dziś!

VI Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Wydziałów Budownictwa Konstruktor 2019

VI edycja konferencji KONSTRUKTOR, organizowana tradycyjnie przez Koło Naukowe Konkret działające przy Politechnice Wrocławskiej, odbyła się w tym roku w Boguszowie-Gorcach w dniach 27-29.09.2019 r. Wydarzenie było doskonałą okazją do dyskusji nad najnowszymi osiągnięciami polskiej myśli technicznej w zakresie czujników światłowodowych dedykowanych do zastosowań w inżynierii lądowej i geotechnice. Wśród referatów pojawiły się tematy dotyczące geometrycznie ciągłych, światłowodowych pomiarów odkształceń, realizowanych na Politechnice Wrocławskiej przy współpracy z SHM System.
Organizatorom oraz wszystkim młodym adeptom budownictwa serdecznie gratulujemy! Mamy nadzieję do zobaczenia w niedalekiej przyszłości w ramach współpracy przy projektowaniu i budowie inteligentnych konstrukcji inżynierskich, wyposażanych w światłowodowy system diagnostyczny.