Aktualności:

I Konferencja Wpływ Budowy na Obiekty Sąsiadujące

Z przyjemnością informujemy, że SHM System jest Złotym Sponsorem I Konferencji „Wpływ Budowy na Obiekty Sąsiadujące”. Spotkanie odbędzie się w formule online, w dniu 1 grudnia br. a uczestnicy będą mogli w niej aktywnie uczestniczyć, m.in. zadając pytania prelegentom.

Program obejmuje zagadnienia realizacji inwestycji w gęstej zabudowie. W dzisiejszych czasach takie przedsięwzięcia to już codzienność, jednak wykonawca musi uwzględniać ryzyko wpływu prowadzonych robót na obiekty sąsiadujące i związane z nim niebezpieczeństwo. Dlatego tak znacząca staje się rola monitorowania budowli i jej otoczenia, m.in.: drgań, pyłu i hałasu. Dzięki nim możemy minimalizować ryzyko i szybko reagować w przypadku wykrycia zagrożeń. W przypadku ewentualnych sporów dane z systemu stają się też obiektywnym dowodem rzetelności wykonanych prac. Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się o różnego rodzaju czynnikach wpływających na obiekty sąsiadujące w trakcie prac budowlanych. Omówione zostaną oddziaływania o charakterze statycznym i dynamicznym, hałas czy zanieczyszczenie pyłem i zapachem. Eksperci zajmą się także kwestiami wymagań prawnych chroniących interesy właścicieli sąsiednich nieruchomości, odpowiedniego ubezpieczenia budowy i monitoringu oddziaływań, a także odpowiedzi obiektów. Przykłady zastosowania systemów monitorowania pokażą, jak można je wykorzystywać w praktyce.

Zapraszamy do udziału w konferencji! Rozpoczęcie o 9.30 a o 13.30 będziecie Państwo mieli okazję zapoznać się z przykładami realizacji SHM System w referacie Tomasza Howiackiego:
Systemy monitorowania bezpieczeństwa obiektów w obszarze budowy – przykłady realizacji

Szczegóły na temat wydarzenia dostępne są na stronie: I Konferencja Wpływ Budowy na Obiekty Sąsiadujące