Aktualności:

7th European Conference on Structural Control – 10-13/07/2022

Siódma edycja konferfencji EACS 2022 (European Conference on Structural Control) odbędzie się w Warszawie, w instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Wydarzenie odbywa się regularnie od 1996 pod pieczą Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz kontroli konstrukcji (EACS). Poprzednie edycję odbywały się w Barcelonie (1996), Paryżu (2000), Wiedniu (2004), Petersburgu (2008), Genewie (2012) oraz Sheffield (2016).

Nasza prezentacja zostanie poświęcona innowacyjnym czujnikom światłowodowym, stworzonym z myślą o jednoczesnych pomiarach temperatury, odkształceń oraz przemieszczeń. Pozwalają one na tworzenie systemów monitorowania konstrukcji, wykrywających najmniejsze zmiany mierzonych wielkości z niesamowicie wysoką precyzją i dokładnością. Taki system można porównać do układu nerwowego w ludzkim ciele, informującego o wszelkich zmianach w inteligentnej konstrukcji.


Nasyp drogowy oraz przykładowe wyniki pomiarów temperatury mierzone u jego podstawy.

Więcej na: http://eacs2022.ippt.pan.pl/index.html