Aktualności:

European Workshop on Structural Health Monitoring – 4-7/07/2022

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na tegorocznych warsztatach „10th European Workshop on Structural Health Monitoring”. Wydarzenie odbędzie się w Palermo, 4-7 lipca 2022 r.

Podczas konferencji będziemy mieli przyjemność przedstawić artykuł: „Composite and monolithic DFOS sensors for load tests and long-term structural monitoring of road infrastructure”

Distributed Fiber Optic Sensing (DFOS) to wielofunkcyjna technologia pomiarowa przydatna zwłaszcza przy monitorowaniu konstrukcji liniowych, takich jak chociażby drogi. Czujniki światłowodowe pozwalają na pomiar odkształceń, temperatury oraz przemieszczeń w sposób ciągły geometrycznie, dzięki czemu wszystkie lokalne zdarzenia takie jak np. pęknięcia lub rysy mogą zostać bezpośrednio wykryte. Artykuł przedstawia najnowsze osiągnięcia związane z kompozytowymi i monolitycznymi czujnikami DFOS stworzonymi z myślą o inżynierii lądowej i geotechnice.

Nasze czujniki zostaną przedstawione na przykładach realizacji w nasypach drogowych oraz warstwach asfaltu. Jesteśmy pierwszą firmą na świecie, której udało się z sukcesem zainstalować światłowodowe czujniki kompozytowe w tego typu projektach.

Przykłady metod instalacji czujników DFOS: w gruncie (a), w warstwie asfaltowej (b) oraz kruszywie (c; czujniki przymocowane do istniejącego zbrojenia (d), instalacja nad gruntem (w niezbrojonej warstwie betonu) (e) instalacja wewnątrz nasypu drogowego (f).

Po więcej szczegółów zapraszamy na: https://www.ewshm2022.com/