Aktualności:

11-13 kwietnia 2022 r.

XXXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2022, Kraków

W trakcie Szkoły oprócz referatu naszej firmy, wygłoszonych zostanie ponad 150 innych, w kilkunastu sesjach, często po raz pierwszy pojawiających się w programie Szkoły, jak np. sesja poświęcona zagadnieniu cyberbezpieczeństwa. Wywołane one zostały zmianami, jakie zachodzą w samym górnictwie i w jego otoczeniu. Tradycyjnie w ramach obrad zagości sesja poświęcona stricte tematyce związanej z zasilaniem, łącznością i monitoringiem technologicznym procesów podziemnej eksploatacji złóż. W jej trakcie wygłosimy pracę pt. „Zastosowanie światłowodowych ciągłych geometrycznie pomiarów DFOS w górnictwie”. Sesja budząca szerokie zainteresowanie obejmować będzie zagadnienia takie jak: systemy automatyki, łączności radiowej i antykolizyjnej, eksploatację urządzeń elektroenergetycznych w wykonaniu ognioszczelnym, nowatorskie metody pomiarowe oraz problematykę związaną z stabilnością sieci transmisji danych technologicznych. Zachęcamy gorąco do udziału oraz odwiedzenia naszego stoiska.

Po więcej szczegółów zapraszamy na: https://szkolaeksploatacji.pl/