Aktualności:

27 - 29 sierpnia 2019 r.

5th International Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures

Konferencja 5th International Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures stanowić będzie forum do dyskusji naukowców, inżynierów i przedsiębiorców, na którym przedstawią oni najnowsze osiągnięcia w dziedzinie monitorowania i utrzymania stanu technicznego konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Nasi przedstawiciele zaprezentują unikatowe w skali świata czujniki z serii Composite-DFOS do ciągłych geometrycznie pomiarów przemieszczeń i odkształceń: 3DSensor oraz EpsilonRebar. Rozwiązania te stanowią odpowiedź na coraz wyraźniejszą potrzebę rynku związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa nowobudowanych oraz tych eksploatowanych już od kilkudziesięciu lat obiektów.

 

https://www.smar2019.org/