Materiały

Artykuły:

Proste systemy monitorowania jako narzędzie bieżącego utrzymania obiektów mostowych

W artykule przedstawione zostało zastosowanie automatycznego, ekonomicznego oraz bezobsługowego systemu monitorowania do bieżącej kontroli stanu technicznego konstrukcji na podstawie obiektu mostowego MA529 zlokalizowanego w ciągu autostrady A1 nad potokiem Kościelniok.
Pobierz

Badanie kablobetonowych dźwigarów dachowych KBOS-18 w trakcie symulacji korozyjnego pękania cięgien

W artykule przeanalizowano zachowanie się w czasie kablobetonowych dźwigarów dachowych w obiektach sportowych w Krakowie na podstawie danych pochodzących z automatycznego systemu monitorowania. Opisano również sposób wzmocnienia dźwigarów oraz wyniki zrealizowanych pomiarów w czasie tego procesu.
Pobierz

Teoretyczna oraz eksperymentalna analiza modalna sprężonej konstrukcji kładki o. Bernatka w Krakowie

Przedmiotem niniejszego artykułu jest teoretyczna oraz eksperymentalna analiza modalna Kładki o. Bernatka w Krakowie. Zaprezentowano numeryczny model konstrukcji, a uzyskane w ramach obliczeń teoretycznych wyniki odniesiono do pomiarów dynamicznych, przeprowadzonych na istniejącym obiekcie.
Pobierz

Karty Katalogowe i Broszury

Czujniki Światłowodowe

Systemy Monitorowania