Materiały

Artykuły:

System monitorowania mostów kompozytowych z wykorzystaniem czujników światłowodowych

Wysoka wytrzymałość i trwałość kompozytów FRP powodują, że materiał ten coraz częściej jest stosowany w budownictwie mostowym. Istnieje jednak ryzyko powstania uszkodzeń konstrukcyjnych. W artykule opisano wykorzystanie technologii światłowodowej do pomiarów odkształceń mostu w czasie obciążenia próbnego.
Pobierz

Monitorowanie obiektów budowlanych w sąsiedztwie budowy

Prowadzenie robót budowlanych bardzo często związane jest z powstawaniem oddziaływań, które mogą mieć niekorzystny wpływ na sąsiadujące z inwestycją obiekty. Oddziaływania te mogą mieć charakter mechaniczny (przemieszczenia, drgania przenoszone przez podłoże gruntowe) lub niemechaniczny (hałas, zapach). W niniejszym artykule analizie poddane zostały te pierwsze.
Pobierz

Światłowodowe pomiary odkształceń elementów mostów kompozytowych na przykładzie wybranych badań

Optymalizacja konstrukcji powinna być prowadzona przede wszystkim na podstawie analizy pracy rzeczywistej konstrukcji w warunkach eksploatacji in-situ. Technika światłowodowa pozwala na realizowanie pomiarów odkształceń i temperatury w sposób geometrycznie ciągły wzdłuż całej długości włókna pomiarowego.
Pobierz

Od plomby gipsowej do światłowodów – czyli monitorowanie konstrukcji żelbetowych w przyszłości

Rozwój światłowodowej techniki pomiarowej w ostatnich latach umożliwił wykonywanie tak zwanych pomiarów quasi-ciągłych, polegających na rozmieszczeniu kilku punktów pomiarowych na długości pojedynczego światłowodu, co pozwala na uzyskanie znacznie pełniejszej informacji na temat pracy monitorowanego elementu.
Pobierz

Wybrane zagadnienia monitorowania konstrukcji

Podstawowym celem systemów monitorowania konstrukcji jest zwiększenie bezpieczeństwa obiektów budowlanych, a tym samym ich użytkowników. Dzięki automatycznie wykonywanym pomiarom wybranych wielkości fizycznych oraz ich bieżącej analizie, możliwe jest ostrzeganie osób odpowiedzialnych w momencie wykrycia nieprawidłowości, a co bardzo ważne - przed uszkodzeniem konstrukcji.
Pobierz

Karty Katalogowe i Broszury

Czujniki Światłowodowe

Systemy Monitorowania